Stoprov i Laholm, 18 Juni 2023

Vid årsmöte beslutades att styrelsen fick i uppdrag att utreda och besluta om vi skall ha Hannoveraner stotest och fölvisning i år. Detta då intresset inte var tillräckligt stort förra året, och vi fick ställa in fölvisningen.

Nu kommer vi att ha Hannoveraner stotest den 18 juni i Laholm i samband med att Hannoveraner Verbands avelsledare Ulrich Hahne kommer att hålla en föreläsning över hur hästar bedöms. Han kommer dela sin expertis och insikt i linjär bedömning, exteriör, gångarter och sedan visa praktiskt hur man bedömer på tre olika hästar.

Är ni intresserade att vara med på föreläsningen, sänd mejl till info@hannoveranerklubben.se

Fölvisning 2023
Om vi får tillräckligt många som är intresserade att visa sina föl, så kommer vi även att ha en fölvisning den 12 augusti. Om ni är intresserade att visa ert eller era föl, kontakta oss på mejl info@hannoveranerklubben.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *