Stutenprüfung/ Stoprov

Prestationsbedömning med stotest
”Stutenprüfung”

Välkomna att delta är ston som är tre år eller äldre, givet att de är registrerade i hannoveranerförbundet eller – om de ännu inte är registrerade – uppfyller de kriterier vad gäller härstamning som ställs för ston som ska upptas i huvudstamboken H (fyra generationer godkända hingstar).

Deltagandet noteras i stoets pass. Det går att göra om testet en gång. Även ston med stam från annat avelsförbund får deltaga. Betygen ges i halva steg i skalan från 0 (ej visad) till 10 (excellent). De individuella betygen liksom genomsnittsbetygen för gångarter, ridbarhet, (testryttare) samt hoppning ges i det slutliga betyget.

Normalt börjar ett stoprov med löshoppning, där stona får två betyg; ett betyg för teknik och ett för temperament/förmåga.

Efter löshoppningen rids stona av egna ryttare i skritt, trav och galopp efter domarens anvisningar. Oftast sker detta i grupper om två ekipage i taget. Här görs bedömningen av gångarterna. När domaren är nöjd tar testryttarna över. Hästarna går nu två och två. Varje häst rids av en testryttare. Testryttarna kommer sinsemellan överens om vilken häst de testar. Sedan testryttaren lämnat sitt betyg till domaren är stotestet avslutat. Även domaren ger betyg för ridbarheten.

Stoet får sålunda tre genomsnittsbetyg: gångarter, ridbarhet och löshoppning.

Bedömning av:

Gångarter

  • Trav
  • Galopp
  • Skritt

Dessa tre betyg ger genomsnittet för gångartsbetyget.

Ridbarhet (Testryttare)

  • Ridbarhet under egen ryttare, domares bedömning
  • Ridbarhet under testryttare, testryttaren bedömning

Dessa två betygen ger genomsnittet för ridbarhet.

Hoppning

(höjd enligt stoets förmåga)

  • Löshoppning förmåga
  • Löshoppning teknik

Dssa två betyg ger genomsnittet för hoppförmåga.

Stotesten kan genomföras under en viss specifik dag eller som ett stationstest. Endagstester kommer att hållas i Sverige i augisti varje år. Stationstester arrangeras endast i vid Hannoveranerförbundets Rid- och Körskola i Verden. Då förbereds stona under period om 25 dagar inför det slutliga testet. Utöver ridbarhet och gångarter bedöms också inre kvaliteter som temperament, karaktär och arbetsvilja.

Vid stotesten genomförs normalt även en bedömning för stambokföring. Domarna bedömer då vanligtvis hästens elasticitet och självbärighet i trav under löshoppningsfasen. Datum för stotest publiceras i medlemstidningen Der Hannoveraner liksom på Internet. Det är möjligt att delta i stotest även i andra hannoveranerföreningar än Svenska Hannoveranerklubben, för den som så önskar. Kontrollera dock villkoren för lokalmedlemskap som kan skilja sig åt mellan olika föreningar.

Stotest utgör en viktig del i hannoveranerförbundets avelsarbete och strävan att selektera fram de bästa individerna för framtida avel. Det ger upplysningar inte bara om hur lämpligt stoet är som sport- och tävlingshäst, utan också viktig information om hur väl fadershingsten nedärver sig.