Avgifter

Vid fakturering via Hannoveranerförbundet Tyskland:

 • Medlemsavgift passiv/ år = 35 €
 • Aktivt medlemskap/ år = 70 € (ägare av minst ett inskrivet sto i Hannoveranerstamboken, hingstägare av Hannoveranergodkänd hingst)
 • Stoavgift per sto som är inskriven i Hannoveranerstamboken = 30 €
 • Chippning av föl på plats = 20 €
 • Inregistrering av föl = 50 €
 • Inregistrering av Hannoveranersto = 60 €
 • Inregistrering av sto annat förbund eller ras = 120 €

Bankgiro 759-7065 Svenska Hannoveranerklubben:

 • Stödmedlem/ år = SEK 150
 • Medlemsavgift/ år = SEK 300
 • Anmälningsavgift fölchampionat = SEK 350
 • Anmälningsavgift Stutenprüfung = SEK 650
 • Anmälningsavgift Stutenschau = SEK 300
 • Anmälningsavgift Reitpferdeprüfung = SEK 350