Avgifter

Vid fakturering via Hannoveranerförbundet Tyskland:

följ länken: Hannoveranerverband kostnad

Bankgiro 759-7065 Svenska Hannoveranerföreningen:

  • Stödmedlem/ år = SEK 150
  • Medlemsavgift Sverige/ år = SEK 350
  • Anmälningsavgift fölchampionat = SEK 350
  • Anmälningsavgift Stutenprüfung = SEK 650
  • Anmälningsavgift Stutenschau = SEK 300
  • Anmälningsavgift Reitpferdeprüfung = SEK 350 (+100 kr ej medlem)