Medlemsskap

Bli medlem i Svenska Hannoveranerföreningen!

Svenska Hannoveranerföreningen är en underavdelning till tyska Hannoveraner Verband e.V. som har sin bas i Verden, Tyskland. Vi är en intresseförening som verkar på ideell basis för att främja aveln av och intresset för hannnoveranerhästen i Sverige. Vi är många i Sverige som antingen har köpt hannoveranerhästar/-föl i Tyskland och importerat till Sverige eller som här hemma har fått upp ögonen för de fina rid- och sporthästkvaliteter som hannoveranerhästen erbjuder. Svenska Hannoveranerklubben är en förening för oss.

Medlemsavgiften är: SEK 350
Stödmedlemskap är: SEK  150

Beloppet insättes på:
Svenska Hannoveranerklubben bankgiro 759 7065.

OBS! Ange namn, adress, telefonnummer samt e-post.

Aktiva medlemmar erhåller en Hannoveraner-tidning varje månad.

Som aktiv medlem faktureras medlemsavgiften varje år direkt av Hannoveranerförbundet.

Klubben kommer att arrangera en rad aktiviteter för sina medlemmar; för de som är aktiva medlemmar med ston i avel liksom för de som är stolta ägare till fina hannoveranerhästar och/eller som hyser ett intresse för rasen.

Under 2019 arrangerar Svenska Hannoveranerföreningen en fölmönstring och storegistrering i augusti. Vidare erbjuds det storegistrering och ett stotest med tysk bedömning och testryttare i Åstorp varje år i juni.

Alla frågor gällande Hannoveranerhästar inköpta från Tyskland skickas till Tanja Coors i Verden.

Studbook international

Fon:    +49 (0)4231 673 719  (Månd.+ Torsd. 8.00-15.00 – Tisd., Onsd. 8.00-13.00 Uhr)

Email:  tcoors@hannoveraner.com

VÄLKOMMEN!

Klubbens stadgar kan läsas här.