Medlemsskap

Bli medlem i Svenska Hannoveranerklubben!

Svenska Hannoveranerklubben är en underavdelning till tyska Hannoveraner Verband e.V. som har sin bas i Verden, Tyskland. Vi är en intresseförening som verkar på ideell basis för att främja aveln av och intresset för hannnoveranerhästen i Sverige. Vi är många i Sverige som antingen har köpt hannoveranerhästar/-föl i Tyskland och importerat till Sverige eller som här hemma har fått upp ögonen för de fina rid- och sporthästkvaliteter som hannoveranerhästen erbjuder. Svenska Hannoveranerklubben är en förening för oss.

Medlemsavgiften för år 2017: SEK 300
Stödmedlemskap för år 2017: SEK  150

Beloppet insättes på:
Svenska Hannoveranerklubben bankgiro 759 7065.

OBS! Ange namn, adress, telefonnummer samt e-post.

Aktiva medlemmar erhåller en Hannoveraner-tidning varje månad.

Som aktiv medlem faktureras medlemsavgiften varje år direkt av Hannoveranerförbundet.

Klubben kommer att arrangera en rad aktiviteter för sina medlemmar; för de som är aktiva medlemmar med ston i avel liksom för de som är stolta ägare till fina hannoveranerhästar och/eller som hyser ett intresse för rasen.

Under 2017 arrangerar Svenska Hannoveranerklubben en fölmönstring och stopremiering den 12-13 augusti. Vidare erbjuds det ett stoprov med tysk bedömning och tyska testryttare den 13 augusti. En resa planeras vidare till Hengstkörung – tyska hannoveranerförbundets hingstprov – med besök hos uppfödare och hingsthållare.

VÄLKOMMEN!

Klubbens stadgar kan läsas här.