Registrering och bedömning av föl 2023

Årets registrering av svenska Hannoveraner och Rheinländerföl genomfördes som planerat 10-11 augusti av Bo Eitenmüller och Christopher Kröckel. De reste runt och gjorde hembesök hos de olika uppfödarna.
Det var hög kvalitet på fölen överlag. Vid bedömningen utmärkte sig tre av fölen speciellt, och tilldelades utmärkelsen guldmedalj av representanterna för Hannoveraner Verband International.

Fölen som utmärktes med Guldmedalj:
Sto efter Rosebank u Doris Day e Desperados uppf.: Anna Genfors
Hingst efter Coros u Acoriante e Acolord uppf.: Bo Wargh
Sto efter Energy u Demirella e Don Romantic uppf.: Bo Wargh

Vi gratulerar alla uppfödarna till de fina fölen och önskar lycka till!

Föreläsning och Stoprov 18 Juni

Vi hade äran att ha avelsverksamhetschef Ulrich Hahne från Hannoveraner Verband här för att hålla en föreläsning om den linjära beskrivningen hos hästar. Från hovarna till huvudet så gick vi igenom över 30 punkter av hästens exteriör som alla fick vara med att själva bedöma på de fina hästarna som visades. Därefter hade vi stoprov som började med löshoppning och senare visning under ryttare samt testryttaren Stefan Blanken.
Tack alla för en lyckad hannoveranerdag!

Stoprov i Laholm, 18 Juni 2023

Vid årsmöte beslutades att styrelsen fick i uppdrag att utreda och besluta om vi skall ha Hannoveraner stotest och fölvisning i år. Detta då intresset inte var tillräckligt stort förra året, och vi fick ställa in fölvisningen.

Nu kommer vi att ha Hannoveraner stotest den 18 juni i Laholm i samband med att Hannoveraner Verbands avelsledare Ulrich Hahne kommer att hålla en föreläsning över hur hästar bedöms. Han kommer dela sin expertis och insikt i linjär bedömning, exteriör, gångarter och sedan visa praktiskt hur man bedömer på tre olika hästar.

Är ni intresserade att vara med på föreläsningen, sänd mejl till info@hannoveranerklubben.se

Fölvisning 2023
Om vi får tillräckligt många som är intresserade att visa sina föl, så kommer vi även att ha en fölvisning den 12 augusti. Om ni är intresserade att visa ert eller era föl, kontakta oss på mejl info@hannoveranerklubben.se

Inget stoprov eller fölshow 2023

Pga av några år med väldigt få startande på både stoprov och förvisningar tar vi detta året en paus med våra Hannoveranerdagar.

Nämnden från Hannoveraner Verband kommer som alla år i augusti för att registrera in föl som är födda i Sverige. De tittar gärna även på fölen i rörelse och ett omdöme ges.

🇸🇪 Event 2022 🇸🇪

Stoprov samt ridhästtest den 19 juni.

Varmt välkomna till en dag i Laholm som fylls med fina hästar, gemenskap & tävlingar.


# Stoprov Hannoveraner & Rheinländerston, med löshoppning, exteriörbedömning samt visning med egen ryttare & testridning, här bedöms gångarterna. allt med Tyska domare & testryttare.🇩🇪 
Bästa gångarts häst, bästa hopphäst samt totalvinnare & placeringar för dagen utses på ring efter alla hästar är klara. Ston mellan 3-5 år kan även få utmärkelsen till att kunna bli Prämie sto.

# Ridhästtest (öppen för andra stamböcker) 3-4 åriga hästar visas med sin ryttare efter uppläsarens instruktioner. Muntligt omdöme i anslutning. Vinnare och placerade utses. Här läggs största vikten på redbarheten hos hästen.

Även här Tyska domare. 
Perfekt dag för att träna sin unghäst för framtiden! 

# Inskrivning av ston i stamboken (Hann/Rhein) som är grundregestrerade i andra stamböcker men har godkänd stam för att kunna skrivas in i Hann/Rhein. 

Mer om de olika klasserna & inskrivning i stamböcker hittar ni under rubriken ”tävlingsklasser”

Denna dagen kommer det även finnas möjlighet för er som fått fina föl och är intresserade av att få med dem till auktionen i Verden att få dessa filmade och fotade till uttagning.

Proposition & anmälningsblankett under tävlingsklasser->anmälan

pssst… Vi kommer dessutom ha Fölshow den 27 augusti!

Kommande aktiviteter 2017

 

Fölchampionat och fölregistrering
Söndagen den 13 augusti 2017,  Kl. 13.00

Katalog Fohlenschau Ängelholm 2017-08-13 (PDF)

Plats: Kulltorps Gård, Kullavägen 205, 265 54 Ängelholm

Registrering av föl och ston på gården:
Gårdsbesök i Skåne, Småland, södra Halland – 12-13 augusti, 2017
Gårdsbesök i Göteborg och Stockholm med omnejd – 12 augusti, 2017

Anmälan finner du här nedan:
Här hittar du anmälan till Stutenprüfung.
Här hittar du anmälan till Stutenschau.
Här hittar du anmälan till Reitpferdeprüfung.
Här hittar du anmälan till Folenschau/fölregistrering.

Nu är vi igång igen!

Vid årsmötet i Helsingborg den 14 januari 2017 togs det nya beslut. Medlemmarna diskuterade nyheter och problem om tilläggsregistreringar och de öppna championaten samt utsåg en ny styrelse av aktiva uppfödare bestående av Berit Olthoff ordförande, Gunnar Genfors vice ordförande, Karin Mattsson, Pernilla Svensson, Camilla Törsell och Bo Wargh.

Under 2017 kommer det att bli möjligt för medlemmar att registrera in ston och föl i Hannoveranerförbundet, deltaga vid fölchampionat samt få tillgång till kvalificerad avelsrådgivning. Vi kommer framöver även att arrangera sto-och unghästtester. Mer information kommer att följa på dessa sidor. Har du frågor under tiden, uppslag och idéer och/eller vill bli medlem är du mycket välkommen att mejla oss på info@hannoveranerklubben.se .

Väl mött önskar vi i styrelsen genom

Berit Olthoff
Ordförande
info@hannoveranerklubben.se