Hingstar

Hingstar och hingstval

Innan en hingst används för avel måste den ha godkänts i Verden vid ett bruksprov i hannoveranerförbundets regi.  Treåriga hannoveranerhingstar kan tillfälligt tas in i Hingstbok I även utan att ha genomfört ett prestationstest, men då användas blott för begränsat antal ston.

Hingstlicensiering/-premiering

Krav
  • Hingsten måste vara minst två år om det är en hannoveraner eller hessisk hingst. Hingstar från andra avelsförbund kan visas för godkännande efter ha genomgått fullstädigt prestationsprov (bruksprov).
  • Godkända färger är svart, brun, fux eller skimmel.
  • Modern och mormodern måste vara intagna i huvudstamboken H. Om hingsten inte är en hannoveranerhingst måste den vara intagen på motsvarande nivå i en med hannoveranerförbundet jämförbar stambok.
  • Hingsten måste ha minst sex godkända och erkända generationer bakåt.
  • Hingsten måste godkännas vid en särskild veterinärkontroll.
  • Hingstens härstamning måste kunna verifieras.
  • Ett slutligt genomsnittlig betyg om 7.0 krävs för hingstar från följande avelsförbund: Hannoveranerförbundet, Hessiska förbundet, Engelskt Fullblod, Arab och Angloarab. För övriga avelsförbund krävs för godkännande att hingsten har uppnått ett genomsnittligt betyg om minst 7.5.
Godkännande

Till licensiering vid det huvudsakliga premieringstillfället i oktober, sker urvalet av deltagande hingstkandidater vid inspektionsresor i september. (Inga inspektionsresor planeras i Sverige under 2011. Intresserade hingstägare hänvisas till Tyskland.) Endast tvååriga hannoveranerhingstar kan selekteras. Omedelbart efter premieringen arrangeras auktion av godkända och icke-godkända hingstar.

Under det andra premieringstillfället i november-december kan även hingstar från andra avelsförbund som har genomgått ett fullständigt prestationsprov presenteras. Vid detta tillfälle kan även hannoveranerhingstar som är två år eller äldre visas fram.

Premiering sker under ryttare i april för både hannoveraner och icke-hannoveranerregistrerade hingstar. Alla deltagande hingstar måste presenteras under ryttare.

Hingstarnas prestationsprov: 30- och 70-dagarsprov

Efter det att en unghingst har godkänts vid en premiering måste den genomföra ett prestationsprov (”bruksprov”). Här erbjuds olika möjligheter: hingstprov (ett prestationstest som spänner över åtminstone 70 dagar), en kombination av 30-dagarsprov och goda tävlingsmeriter (med vilket avses placeringar i unghästchampionat och en slutlig kvalificering till tyska Bundeschampionatet som fem- eller sexåring), eller – för äldre hingstar – starka prestationer som tävlingshäst i dressyr eller hoppning i svår klass eller i fälttävlan medelsvår klass.  Kraven för icke-hannoveranerregistrerade hingstar kan vara högre än för hannoveranerhingstar.

Så här går det vanligen till:

När hästen är två år gammal visas den först fram inför hannoveranerförbundets hingstnämnd i Verden. Efter godkännande där ska hingsten göra ett bruksprov om minst 70 dagar. Detta arrangeras på olika platser i Tyskland. Ofta går de treåriga hingstarna först ett 30-dagarsprov. (Detta är dock inte obligatoriskt. ) Om hingsten har gjort ett bra 30-dagarsprov och visat goda prestationer i övrigt genom att t ex ha deltagit i tyska Bundeschampionatet eller liknande, kan den få betäckningslicens även utan att genomgått ett 70-dagarsprov. Detsamma gäller vissa premiehingstar som kan få tillåtelse att börja betäcka även utan prestationstest, men då användas blott för begränsat antal ston. För att slutligt bli godkänd för avel och få betäckningslicens måste dock sådan hingst samma eller nästföljande år genomföra ett godkänt 70-dagarsprov.

Vid 70-dagarsprovet får hingsten delpoäng av träningsledaren på gångarter, löshoppning, ridbarhet och inre egenskaper (karaktär). På avslutningsdagen visas hästen upp för en domarkommission som poängsätter hingsten ytterligare en gång. Hästen rids också av en testryttare som avger ridbarhetsbetyg. Därefter utvärderas hingsten och förses med ett index. Är hingsten tillräckligt bra kan den bli upptagen i Hingstbok I.

Intag i hingstboken

Efter godkännande och prestationstest kan en hingst bli upptagen i Hingstbok I. Detta sker emellertid inte via någon automatik. Hingstägaren måste ansöka skriftligt om att få sin hingst upptagen i huvudstamboken och även betala erforderliga avgifter för detta. Ansökan måste vara tyska Hannoveranerförbundet till handa senast i mitten av november före det år hingsten är tänkt att verka i avel. Denna ansökan måste förnyas årligen. Alla aktiva hingstar, som finns upptagna i hingstbok I, publiceras i medlemstidningen Der Hannoveraner samt på Internet, under Hannoveraner Verbands hemsida. Endast hingstar upptagna i hingstbok I är godkända för avel inom Hannoveranerförbundet.

Uppföljningen av hingstarnas prestationer och nedärvbarhet presenteras årligen i förbundets årsbok, Hannoveraner Jahrbuch Hengste.

Alla frågor gällande Hannoveranerhästar inköpta från Tyskland skickas till Tanja Coors i Verden.

Studbook international

Fon:    +49 (0)4231 673 719  (Månd.+ Torsd. 8.00-15.00 – Tisd., Onsd. 8.00-13.00 Uhr)

Email:  tcoors@hannoveraner.com

Här hittar du Hannoveraner Verbands hingstdatabas där du kan söka bland alla hannoveranerhingstar.