Ston

Hannoveranerförbundet förvaltar stolt sina fina stolinjer, som ligger till grund för avel av en  frisk, högklassig rid- och sporthäst med goda grundgångarter, hög ridbarhet och ändamålsenlig och stark exteriör.
Hannoveranerhästar utmärker sig i dag genom stora internationella framgångar iinom i  stort sett alla discipliner. Förbundet har runt 19 000 registerade ston och 540 hingstar och har en ledande ställning som avelsförbund i världen.

Alla ston och hingstar som används i Hannoveraneraveln måste vara registererade i någon av hannoveranerförbundets stamböcker. Stamboken är inte öppen. Såväl hingstar som ston måste genomgå olika tester eller bedömningar för att kunna registreras. Hannoveranerförbundet godkänner även individer från andra förbund som engelska fullblod, angloaraber, araber, trakehener och holsteiner givet att de uppfyller de kvalitetskrav som hannoveranerförbundet ställer för införande i stamböckerna.
Därutöver godkänns även individer från andra förbund, till exempel från Svenskt eller Dansk Varmblod eller från KWPN, givet att särskilda krav uppfylls. Dessa innebär bland annat att hästen har sådana kvaliteter att den uppfyller de avelsmål som anges i hannoveranerförbundets stadgar. Hannoveranerförbundet måste även godkänna det avelsförbund som har utfärdat de ursprungliga registeringshandlingarna.  Det viktiga är individens genetiska aspekter, inte vilket avelsförbund som hästen har registrerats i. Det är därför klokt att låta stämma av stoets härstamning innan man visar fram den för stambokföring vid ett stotest.

Stoprov/unghästtest är öppen för hästägare som vill få sina registrerings-berättigade ston intagna i hannoveranerförbundets stamböcker eller för hästägare som önskar få en tysk bedömning under bland annat tyska testryttare för sina hästar. Vid båda dessa tillfällen kommer tyska domare att medverka. Det kommer även att vara möjligt att visa sitt sto för registrering i Hannoveraner Verbands stambok. Visningarna kan ligga till grund för utttagning till tyska Hannoveraner-förbundets auktioner.

LÄS MER PÅ LÄNKARNA NEDAN: (PDF)

Stambokföring av ston 

Regler för inregistrering av ston och föl i Hannoveranerstamboken

Stobedömningen – så går den till