Reitpferdeprüfung/ 3- och 4-årstest

3-årstest & 4-årstest

Tanken med ett 3- 4 – Årstest

3- och 4- årstestet är ett prov för att försiktigt få in hästarna i tävlingslivet och för att låta dem uppleva samt skapa erfarenheter med tävlingar. Kvaliteten på de grundläggande gångarterna och kroppens byggnad är grundläggande samt att kunna bedöma dess temperament. Ett perspektiv potentiellt för tävlingssporten ska bedömas positivt.

  1. Grundregeln:

Testen blir bedömda gemensamt av 2 olika domare. Domarnas standard placering är på långsidan, utanför fyrkanten vid B eller E.

Testen bör hållas på minst 20 x 60 m.

Presentationen av hästarna hålls i grupper om minst 2 och maximalt 3 hästar och tar ca. 20 min.

Domarna meddelar ryttarna hur och vad de ska rida på engelska. Ett särskilt program finns inte.

Bedömningen:

Bedömningen sker i de naturliga rörelserna av hästen i de tre grundläggande gångarterna (Skritt, Trav, Galopp), samt typen och kvalitén av kroppsbyggnaden. Dessutom åldern enligt uppfyllnanden av kriterierna av utbildningsskalan samt hästens temperament och harmoni av dess prestanda.

1. Trav

Önskvärd är en elastisk grundtrav.

Traven bedöms i grunden av d.v.s Takt, Ryggaktivitet, Impuls, Drivkraft och Försiktighet men den ska framför allt vara avslappnad och elastisk.2

2. Galopp

Önskvärd är en klar tretakts bergupp galopp med tydlig balans i fasen och att den sätter under sig väl med bakbenen. Bedömningen blir som i trav proceduren, d.v.s Takt, Ryggaktivitet, Impuls, Drivkraft och Försiktighet, men den ska framför allt vara avslappnad och elastisk.

3. Skritt

Önskat är en avslappnad, kraftig och säker häst i en jämn och ren fyrtakt med vägvinnande steg. Bedömningen blir den rörelseproceduren under övervägande kriterier: Takt, Framåtbjudning, Försiktighet.

Bedömningen görs i princip med lång tygel. Tyglarna får bara vid tillfälle kortas när en bedömning av hästens taktsäkerhet är säkerställd.

4. Typ och kvalité på kroppsbyggnaden

Bedömningen följs efter grundgångarterna. Hästen är avsadlad och presenteras vid deltagarens hand i skritt och uppställd. Med godkännandet av domargruppen är det tillåtet att hästen får presenteras med en annan person.

Det är nödvändigt att hästen blir betraktad av domargruppen på alla håll på en öppen plats.

  • Bedömning är öppen och den ska uttryckas och presenteras passande till en modern ridhäst och dess utvecklingsbarhet.
  • Samt med bedömning av betygsskalan.

 När det gäller den moderna ridhästtypen så ska den vara ädel, storlinierad och försedd med harmoniska grundläggande linjer och även med en harmonisk, balanserad fram-, mitt- och bakdel i rektangulärt format vilket är lämpligt för alla ridändamål.

Tittar man på poängen av de kroppsliga förutsättningarna för hästen, bedöms de positiva – respektive negativa kriterierna – vilket även påverkar ridningen. Önskvärt är en ridhäst med fin nacke, stark hals, fjädrande bakbensaktivitet och en väl synkroniserad rörelsebalans.

Först följer en bedöming med hästen uppställd där kvalitén av hästens kroppsbyggnad döms. Stor vikt i bedömningen läggs på hästen i sin helhet men också för att kunna uppskatta hur  delarna som hållbarhet och prestanda – kommer att påverkas – i sin erfarenhet.

5. Ålder uppfyllandet av kriterierna och bildandet av utbildningsskalan

Sammanhangen och målen för riktlinjerna för att kunna bedöma dessa kriterier. Hästen ska vara taktmässig och lösgjord och ha en optimal och lätt kontakt till handen, hästen ska acceptera bettet till ryttarens hand.

Rätt kontakt ger hästen den nödvändiga säkerheten för att hitta sin naturliga balans under ryttaren samt balansen i takten för de olika gångarterna.

För att kontrollera den åldersanpassade uppfyllandet av kriterierna i bildandet av skalan har ”överstykning med lätt tygel med eftergift” en avgörande betydelse. Det är en av de viktigaste övningarna i den grundläggande utbildningen för en unghäst och måste därför bedömas med stor vikt.

6. Temperament och Harmoni i uppvisningen

Hästen ska i referens med sitt temperament följa dessa kriterier:

Hästen ska ha en jämnt humör och vara prestations villig. Det ska visa sig arbetsam lösgjord och harmonisk. Hästen ska röra sig genom kroppen i god balans med en bra bakbensaktivitet.

Den ska vara uppmärksam med säker lydnad och utan motstånd

Lagom känslig och villig med snabb reaktion på ryttarens hjälper

Harmoni förväntas när den lösgjorda och nöjda i balans med naturlig framåtanda skrittande hästen villigt och utan motstånd på åtgärden svarar sin ryttare. Det beror också mycket på att ryttaren anpassar sig elastiskt och smidigt till hästens rörelser samt att ryttaren är känsligt och agerar osynligt. Från denna situationen får man en uppfattningen och en harmonisk bild kommer att uppstå.

Delen “Temperament och Harmoni i framställningen” är vid stor betydelse för bedömningen och kräver därför att domarna rådgör med varandra för att säkerställa rätt bedömning. Temperamentet av en ridhäst är lika betydelsefullt som kvalitén av grundgångarterna samt kroppsbyggnaden. Harmonin vid en presentation speglar också alltid av ridegenskaperna.

Bedömningspoäng

Som helhet kan bara hela eller halva poäng delas ut. Enligt poäng skalans definition i § 57 LPO ska dubbla placeringar undvikas.

För bedömningskriterierna tilldelas sex enskilda poäng.

Offentliggörande av poäng

Det ska säkerställas att bedömningspoängen ropas upp direkt efter varje grupp. Poängen får inte lämnas före gruppens avslutande.

För att starta Hannoveraner Reitpferdechampionat i Verden:

Info under Avel & kval